Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Anders Larsson
 • Rektor
 • Tfn: +4656016303
 • Mobil: +46706968726
 • E-post: anders.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Elevhälsan

Elevhälsans verksamhet är en del av skolans verksamhet och det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling hos barn och unga. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med skolrelaterad problematik.

Personal inom elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Barn och elever som har behov av extra stöd i skolan är en prioriterad grupp när det gäller insatser. Deras hälsa och utveckling kan vara ett resultat av deras samlade livssituation och av den anledningen har alla som möter elever i skolan ett gemensamt ansvar.

De olika yrkesgrupperna inom elevhälsan är viktiga för att kunna belysa elevers behov utifrån olika perspektiv så att rätt insatser ges. Det förutsätter en hög grad av samverkan och samarbete mellan olika personer både i och utanför skolan.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: