Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Maria Larsson
 • Studie o yrkesvägledare
 • Tfn: +4656016360
 • Mobil: +46703008911
 • E-post: mia.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Studie och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Stjerneskolan.

Vad kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa dig med?

Till SYV vänder du dig om du har frågor som rör din skolsituation. Det kan till exempel handla om att du ligger efter i ditt skolarbete och behöver hjälp med din studieteknik eller om du inte trivs på ditt program eller i skolan.

Att välja utbildning kräver att du har en god självkännedom och god kunskap om utbildning- och arbetsmarknad. Du får hjälp med frågor som rör dina pågående och framtida studier och yrkesval.

Vägledning innebär ett samtal kring dina intressen och förutsättningar. Vägledning är inte detsamma som information, men däremot är information en del av vägledningen.

Ex. på val kan vara:

 • val till gymnasiet
 • val inom gymnasiet
 • val efter gymnasiet avseende utbildning och arbete

Gymnasievalet

Under menyn Gymnasieansökan hittar du mer information om ansökan för läsåret 2024/2025.


 

Du gör din ansökan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du läsa om alla aktuella ansökningsdatum som berör olika utbildningar.

Om du har en gymnasieexamen, eller slutbetyg från 1999 och framåt, så kommer dina betyg att skickas in av skolan till en nationell betygsdatabas. Du behöver med andra ord inte skicka in några betyg manuellt vid en ansökan.

Undantag: Om du däremot har kompletterat eller läst din gymnasieutbildning på Komvux måste du själv skicka in dessa betyg till universitets- och högskolerådet, uhr. Detta gör du på antagning.se.

Är du behörig till högskolan?

För högskolestudier finns två typer av behörighet:

Grundläggande behörighet och särskild behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkna ut ditt jämförelsetal och meritvärde

Reglerna för hur du räknar ut ditt jämförelsetal är olika beroende på om du har slutbetyg från 1997 och framåt eller om du har gymnasieexamen från 2014 och framåt enligt Gy11.

Ditt meritvärde kan bli olika beroende på vilken utbildning du söker. Det beror på vilket behörighetskrav utbildningen har. Med hjälp av Räknehjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att räkna ut ditt meritvärde/jämförelsetal.

För dig med gymnasieexamen från 2014 och framåt
1 Först ger du dina betyg ett siffervärde:

F = 0,0
E = 10,0
D = 12,5
C = 15,0
B = 17,5
A = 20,0
2. Multiplicera sedan siffervärdet med kursens antal gymnasiepoäng. Till exempel ger B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng 17,5 X 100 = 1750. Räkna fram ett likadant betygsvärde för varje kurs. Betyg i utökad kurs ska bara räknas med om den krävs för behörighet eller ger meritpoäng.

Räkna inte med gymnasiearbetet!

3. Lägg ihop alla betygsvärden. Summan ska vara mellan 24 000 och 48 000.

4. Dela det sammanlagda betygsvärdet med den totala poängsumman för alla dina betygssatta kurser (F, E, D, C, B, A) som ingår i din examen. Du ska få ett tal som är max 20,00. Avrunda till två decimaler. Tänk på att gymnasiearbetet inte räknas med i den totala poängsumman. Du delar

5. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de utbyteskompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal.

Glöm inte meritpoängen. Maxpoängen för meritpoäng är 2,5 vilket gör att det maximala meritvärdet någon kan uppnå är 22,5. Om du har kompletterat med meritpoäng måste betyget i kursen räknas med i jämförelsetalet som en komplettering. Läs om vad du kan få meritpoäng för på Antagning.se Länk till annan webbplats.. (studera.nu)

Meritpoäng för Moderna språk, Matematik och engelska
Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng

Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng.
Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.
Modersmål, svenska och engelska räknas inte till Moderna språk, däremot Svenskt Teckenspråk för hörande räknas som Modernt språk.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 meritpoäng

Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.
Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

Matematik 2, 3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera.
Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng.
Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för flera kurser i matematik specialisering.
Endast kurser över behörighetskravet ger meritpoäng.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: