Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet (NA) är ett högskoleförberedande program som ger en bred och allsidig utbildning. Programmet ger en bred behörighet för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Naturvetenskapsprogrammet förbereder dig inför fortsatta studier mot ett framtida yrke, genom fördjupade ämneskunskaper. Du får använda varierande arbetssätt, ta eget ansvar och lära dig kritiskt tänkande. En utbildning inom det naturvetenskapliga området öppnar ofta möjligheter till attraktiva arbeten såväl inom Sverige som internationellt.

Vi har ett arbetssätt där laborationer och problemlösning är centrala delar i undervisningen. Vi använder muntliga diskussioner och skriftliga redovisningar som ett viktigt inslag i lärandet. Vi arbetar aktivt för att eleverna ska känna sig delaktiga i undervisningen och ta ett allt större ansvar för sina studier och sin studiemiljö.

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen ger en bred naturvetenskaplig grund och ger dig fördjupade kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi.

Natur och samhälle

Denna inriktning passar dig som har ett intresse inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du får fördjupade kunskaper inom biologi och geografi och samhällskunskap.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill arbeta som tex läkare, tandläkare, sjuksköterskeyrken, ingenjörsyrken, veterinär.
 • Miljövårdsyrken, apotekare olika yrken inom data, fysik, kemi och biologi.
 • Vill ha behörighet till att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.
 • Vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan.

Här kan du se vilka kurser som ingår i programmet.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 450 p

Kurs

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100Inriktning, naturvetenskap 400p

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100Programfördjupning naturvetenskap 200p

Kurs

Poäng

valbara kurser, skolans utbud

200Inriktning naturveteskap och samhälle 300p

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100Programfördjupning naturvetenskap och samhälle 300p

Kurs

Poäng

Valbara kurser, skolans utbud

300Individuellt val 200p

Kurs

Poäng

Valbar kurser, skolans utbud

200Gymnasiearbete 100p

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete naturvetenskap

100Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: