Torsby kommun
Torsby kommun

Arbete vid gång- och cykelvägen vid Sundbergsåsen

Gång- och cykelvägen vid Sundbergsåsen är öppnad för gångtrafik. Beläggningsarbete kvarstår, vägen är i dagsläget belagd med grus. Kvarstående arbete beräknas färdigställas under vecka 23.

Uppdatering 21/5

Kvarstående justering och beläggningsarbete på gång- och cykelvägen beräknas färdigställas under vecka 23.

Uppdatering 22 april

Gång- och cykelvägen vid Sundbergsåsen är öppnad för gångtrafik. Beläggningsarbete kvarstår, vägen är i dagsläget belagd med grus. Kvarstående arbete kommer preliminärt färdigställas under maj månad.

------

Med start måndag vecka 12 kommer gång/cykelvägen vid Sundbergsåsen att stängas av på grund av underhållsarbete. Arbetet beräknas preliminärt pågå under tre veckor. Se berört område på kartbilden ovan.

En provisorisk gång- och cykelväg kommer gälla under tiden.

Var observant på skyltningar samt avspärrningar och maskiner i området.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: