Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Mikael Bodén
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016311
 • Mobil: +46732756300
 • E-post: mikael.boden@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Komvux

Fakta om Komvux

Frågor och svar

Telefontid och besökstid; fredagar 09:00-12:00.

Mejl som rör vuxenutbildning skickas till tkvuxenutbildning@torsby.se

fragasyv.se kan du ställa studie- och yrkeesvägledningsfrågor samt ta del av andras frågor och svar.

Kostar det att studera?

Kurserna på den kommunala vuxenutbildningen är gratis, men din kurslitteratur och eventuellt övrigt material måste du köpa själv.

Individuell studieplan

Individuell studieplan upprättas för varje elev. Detta innebär att du tillsammans med Studie- och yrkesvägledare gör en planering över dina studier. Den individuella studieplanen är en struktur över de kurser du ska läsa, när dessa ska läsas, samt syfte, mål och omfattning av dina studier.

Betygsnivåer

Betyg sätts i samtliga kurser med betygen A-F, där F innebär ej godkänt betyg. För varje betyg finns fastställda betygskriterier.

Kartläggning och validering

Kartläggning och validering är värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig genom studier, i samhällsliv, skola och arbetsliv. Det innebär också att dels identifiera reell kompetens och dels beskriva kunskap man skaffat sig på annat sätt.

Prövning

Prövning är en tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs. Du deltar inte i någon undervisning, utan kommer bara till skolan för att få dina kunskaper prövade. Det går inte att göra prövning i alla kurser, diskutera med studie- och yrkesvägledare vilka som är möjliga att göra prövning i .

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: