Stjerneskolan - Torsby gymnasium
Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

  • Stjerneskolan
  • Telefon:
  • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 60. Stjerneskolan
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Särskola

Det individuella programmet utgår från den enskilda elevens kunskapsbas och förutsättningar där eleven utvecklar sina kunskaper som ökar förutsättningarna till en meningsfull sysselsättning som vuxen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som är behörig enligt gällande antagningsregler. På Stjerneskolan finns det induviduella programmet.

Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov

Den enskilda elevens behov och möjligheter ska göra det möjligt att utifrån sina förutsättningar studera kurser ur nationella program och individuella programmet både på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.

Studieplan för gymnasiesärskolans individuella program

Följande ämnesområden ingår (3600 timmar på 4 år)

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
APL kan ingå utifrån elevens förutsättningar


Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen