Logotyp Stjerneskolan, illustration

Elevers frånvaro och ledighet

Frånvaro

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan skäl (skolk) får vårdnadshavaren ett SMS/mejl till uppgivet telefonnummer/mejladress. När eleven fyller 18 år upphör SMS/mejlavisering till vårdnadshavaren.

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap. Ogiltig frånvaro är en viktig signal om att något inte fungerar som det ska. Ett bra samarbete med hemmet har stor betydelse för att lyckas vända skolfrånvaro till skolnärvaro.

Ledighet

Gymnasieskolan som skolform är frivillig, men har man tackat ja till en gymnasieutbildning, måste man delta i undervisningen. Ledighet från undervisningen ska därför endast förekomma i undantagsfall. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar per termin, det görs via en ledighetsansökan.

Ny lärplattform införs höstterminen 2022

Till höstterminens start kommer mycket att hända för dig som är vårdnadshavare och äldre elev i någon av Torsby kommuns skolor. Detta i och med att Torsby kommun väljer att införa SchoolSoft som digital lärplattform. Vi gör det för att förenkla för dig som vårdnadshavare att hålla kontakt med skolan, få information från skolan samt inte minst kunna följa ditt barns skolgång. SchoolSoft införs i verksamheterna grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kulturskola.

Vad finns i SchoolSoft?

SchoolSoft är ett webbaserat system som gör att du som vårdnadshavare eller myndig elev har lätt att följa med i skolans vardag. Genom SchoolSoft anmäler du frånvaro, ansöker om ledighet, ser schema, tar del av nyhetsbrev/veckobrev, omdömen och inte minst kommunicerar enkelt med personalen på skolan. Du loggar in i SchoolSoft med hjälp av BankID via en webbsida eller en app. för enkelt och smidigt användande. Saknar du BankID så löser vi givetvis det ändå.

Dexter ersätts

I och med införandet av SchoolSoft kommer Dexter försvinna. Det innebär att allt du tidigare gjort via Dexter som frånvaroanmälan, ledighetsansökan med mera kommer du istället att göra via SchoolSoft istället.

Har du redan sökt ledighet för nästa läsår? Våra skolor kommer föra över beviljad ledighet från Dexter till SchoolSoft i god tid innan ledigheten.

Vi startar höstterminen 2022

Vi startar med SchoolSoft i augusti 2022 och alla funktioner som finns i lärplattformen kommer inte användas direkt från början men givetvis kommer vi från skoldag ett ha koll på närvaro och du kan från att du fått möjlighet att logga in söka ledighet, kontakta skolan med mera. Under höstterminens gång kommer vi bygga på med fler och fler funktioner.

Läk till inloggningssida Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera frånvaro och ledighet med Schoolsoft

Instruktioner för Schoolsoft webb, klicka här Pdf, 605.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner för Schoolsoft app, klicka här Pdf, 345.2 kB.


Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen