Logotyp Stjerneskolan, illustration

Elevhälsa

Stjerneskolans elevhälsoteam består av rektor, skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och speciallärare. Teamet arbetar förebyggande, utredande, stödjande och behandlande. Elevhälsans personal har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Det kan gälla läs- och skrivförmåga, relationer, koncentration, social situation, hälsa, utveckling m m. Samverkan med andra myndigheter sker vid behov.

Detta gör elevhälsoteamet:

  • Arbetar för att alla elever ges goda förutsättningar till lärande och personlig utveckling
  • Samarbetar med elever, vårdnadshavare och lärare, och genomför vid behov utredningar och upprättar åtgärdsprogram
  • Arbetar för att skapa goda lärsituationer

Dessa ingår i elevhälsoteamet

Rektor leder arbetet och har det yttersta ansvaret för elevhälsoteamet.
Kurator
Skolsköterska
Speciallärare

Psykolog nås via någon i elevhälsoteamet.
Skolläkare nås via skolsköterskan.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen